கண்ணகியின் பாதையில்- தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி

kannagiyin pathaiyil

தந்தி தொலைக்காட்சியில் யாத்ரிகன் ‘கண்ணகியின் பாதையில்’ என்னும் நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

இதில் கண்ணகி கடந்து சென்ற பாதை பற்றிய வருணனை இடம் பெறுகிறது.

நேரலை
ஞாயிறு: 18.30
மறு ஒளிபரப்பு
ஞாயிறு: 0.30, 23.00
திங்கள்: 1.30
சனி: 14.30

This entry was posted in சிலப்பதிகார நிகழ்ச்சிகள். Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>