மதுரைக் காண்டம்-ஊர்காண் காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 1)

uklogo
ஊர்காண் காதை

மதுரையின் புறநகர் பகுதியில்,கவுந்தியடிகளையும் கண்ணகியையும் தங்க வைத்துவிட்டு,கோவலன் மதுரைக்குள் செல்கிறான்.மதுரையின் சிறப்புகள் பலவற்றைக் கண்டு களித்து விட்டு,மீண்டும் அவர்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு வந்து சேருகிறான்.

1.துயில் எழுகிறது மதுரை

uk1

புறஞ்சிறைப் பொழிலும், பிறங்கு நீர்ப் பண்ணையும்,
இறங்கு கதிர்க் கழனியும், புள் எழுந்து ஆர்ப்ப;
புலரி வைகறைப் பொய்கைத் தாமரை
மலர் பொதி அவிழ்த்த உலகு தொழு மண்டிலம்
வேந்து தலை பனிப்ப, ஏந்து வாள் செழியன் 5
ஓங்கு உயர் கூடல் ஊர் துயில் எடுப்ப-

கோவலனும்,கண்ணகியும் கவுந்தியடிகளுடன் ஆசையாக நுழைந்த மதுரையின் புறப்பகுதியில் சோலைகள்,நீர் வளம் மிகுந்த பண்ணைகள்,கதிர் முற்றி தலைசாய்த்து அறுவடைக்கு தயாராக இருக்கும் வயல்கள் ஆகியவை காணப்பட்டன.அவற்றில் இருந்த பறவைகள் தன் உறக்கத்தில் இருந்து எழுந்து,உற்சாகமாக ஒலி எழுப்பின.இரவு முடிந்து காலை நேரம் தொடங்கும் ‘வைகறை’ என்னும் அதிகாலைப்பொழுதில்,நீர் குளத்தில் உள்ள குவிந்த தாமரை மலர்களின் மொட்டுகளை இதழ் விரியச் செய்தான்,உலகம் போற்றும் கதிரவன்.

பகை அரசர்களின் தலைகள் நடுங்கும் வண்ணம்,வெற்றி வாளினை ஏந்துபவன் செழயனான பாண்டிய மன்னன்.அவனும் தன் புகழால் மேன்மை பொருந்திய ‘கூடல்’ என்று அழைக்கப்படும் மதுரை நகரின் துயிலை எழுப்பினான்

குறிப்பு

 1. பொழில்-சோலை
 2. பிறங்கல்-உயர்வு,மிகுதி
 3. கழனி-வயல்
 4. புள்-பறவை
 5. ஆர்ப்ப-ஒலி எழுப்ப
 6. புலரி-விடியல்
 7. வைகறை-அதிகாலைப் பொழுது
 8. பொய்கை-நீர்நிலை,குளம்
 9. மண்டிலம்-சூரியன்
 10. பனிப்ப-நடுங்க
 11. செழியன்-பாண்டியரை குறிக்கும் சொல்
 12. கூடல்-மதுரையை குறிக்கும்
 13. பொதில்-குவிதல்.
 14. வேந்து-அரசன்

- மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>