குமரி நாட்டை பற்றி சிலப்பதிகாரம் காப்பியத்தில் இளங்கோ அடிகள் – சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி

இன்று நாம் காணும் குமரிமுனைக்குத் தெற்கே ஒரு காலத்தில் மிகப் பெரிய நீர்ப்பரப்பு இருந்ததாகத் தெரிகிறது.அது எவ்வளவு தூரம் நீண்டிருந்தது என்பதை வரையறுத்துக் கூற இயலவில்லை.ஆனால்,அந்த நிலப்பரப்பு மிக நீண்டும் விரிந்தும் இருந்தது என்று மட்டும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் அறிவிக்கின்றனர்.ஆதியில் முதன் முதலாகத் தோன்றியது அந்த பகுதியில் தான் என்று சொல்லப்படுகின்றது.

tamilnadu

அந்த நிலபரப்பில் பல நாடுகளும் பல ஊர்களு்ம் இருந்தன.பஃறுளிஆறு,குமரி ஆறு முதலிய ஆறுகளும் இருந்தன.பின்னர் அந்த நிலப்பரப்பு சிறிது சிறிதாக கடலால் கொள்ளப்பட்டு மறைந்தோழிந்தது.இதை,

“பஃறுளி யாற்றுடன் பன்மலை யடுக்கத்து
குமரிக்கோடும் கொடுங்கடல் கொள்ள”

என்ற சிலப்பதிகார வரிகளாலும் அறிகிறோம்.இந்த விபத்து இளங்கோ அடிகளுக்கு மிகுந்த வருத்தத்தை தந்தது.ஆகவே தான், எமது குமரி நாட்டைக் கொள்ளை கொண்டதே இக் பெரும் கடல்’ என்று கொதித்து கூறுகிறார் அப்பெரியவர்.மனிதனின் தோற்றத்திற்கும்,மறத்தமிழரின் மாண்புக்கும் உறைவிடமாயிறுந்த அந்த தொன்மை நிலம் மறைந்தொழந்ததை நினைக்கும் ஒவ்வொரு தமிழனும் வருந்தத்தானே வேண்டும்.

This entry was posted in சிலப்பதிகார கட்டுரைகள். Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>