மதுரைக் காண்டம்-ஊர் சூழ் வரி-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 1)

oklogo

ஊர் சூழ் வரி

 

 

 

1.இது மற்றொரு சிலம்பு !
OK1

என்றனன் வெய்யோன்; இலங்கு ஈர் வளைத் தோளி
நின்றிலள்-நின்ற சிலம்பு ஒன்று கை ஏந்தி,
‘முறை இல் அரசன்-தன் ஊர் இருந்து வாழும்
நிறை உடைப் பத்தினிப் பெண்டிர்காள்! ஈது ஒன்று:
பட்டேன், படாத துயரம், படுகாலை;
உற்றேன், உறாதது; உறுவனே? ஈது ஒன்று:
கள்வனோ அல்லன் கணவன்; என் கால் சிலம்பு
கொள்ளும் விலைப்பொருட்டால் கொன்றாரே! ஈது ஒன்று:
மாதர்த் தகைய மடவார்கள் முன்னரே,
காதல் கணவனைக் காண்பனே, ஈது ஒன்று: 10
காதல் கணவனைக் கண்டால், அவன் வாயில்
தீது அறு நல் உரை கேட்பனே; ஈது ஒன்று:
தீது அறு நல் உரை கேளாதொழிவனேல்,
நோதக்க செய்தாள் என்று எள்ளல்; இது ஒன்று’-என்று

சூரியன் கூறியதைக் கேட்டதும்,அறுக்கப்பட்ட சங்குகளால் செய்த வளையல்களைத் தோளில் அணிந்த கண்ணகி,அங்கே ஒரு கணமும் நிற்காமல்,தன்னிடமிருந்த ஒற்றைச் சிலம்பைக் கையில் ஏந்தி நகருக்குள் சென்றாள்.

“முறைதவறி நடக்கும் அரசனுடைய ஊரில் வாழ்கின்ற பத்தினிப் பெண்களே !ஒன்றை கேளுங்கள் !

என் துன்பமெல்லாம் ஒரு வழியாக மறைந்து கொண்டிருந்த நேரத்தில்,மீண்டும் யாரும் படாத துன்பத்தை இப்போது அடைந்திருக்கிறேன்.இந்த மாலை வேளையில் இப்படி எவரும் அறிந்திராத துயரம் நான் அடைய வேண்டியதுதானா?இதுதான் என் வினைப்பயன் போலும்!

என்னிடம் இருக்கும் இச்சிலம்பு என் கணவன் இங்குக் கொண்டுவந்த சிலம்பினைப் போன்ற வேறு ஒன்று.இதைப் பாருங்கள் !என் கணவன் திருடன் இல்லை.எனது கால் சிலம்பை விலை கொடுத்து வாங்க முடியாமல் என் கணவன் கள்வன் என்று பழி சுமத்திவிட்டார்கள்.இது மிகவும் அநியாயமான ஒன்று!

“கணவரால் காதலிக்கப்படும் பெண்களான உங்கள் கண்கள் முன்னே நான் என் கணவனைக் காண்கிறேன்.இது புதுமை அல்லவா !அப்படி நான் என் கணவனைக் கண்டால்,அவன் வாயிலிருந்து வரும் தீமையில்லாத நல்மொழிகள் கேட்பேன்.இது என் உறுதியான சபதமாகும்!

அவ்வாறு அவன் கூறும் நல்மொழிகளை நான் கேட்காமல் போனால்,அவன் வருத்தம் அடையும்படி செய்தவள் இவள் என்று என்னை இகழ்ந்து பேசுங்கள் !”,

என்று கண்ணகி ஊர் மக்களிடம் சூளுரைத்தாள்.

குறிப்பு

 1. என்றனன்-என்றான்
 2. வெய்யோன்-சூரியன்
 3. இலங்கு-குளம்,விளங்குகின்ற
 4. ஈர்-இரண்டு
 5. வளைத்தோளி-வளையல் அணிந்த தோள் (வளை-வளையல்)
 6. நின்றிலள்-நிற்காமல்
 7. இல்-இல்லாத
 8. நிறையுடை-கற்புடைய (நிறை-கற்பு)
 9. ஈது-இது
 10. பெண்டிர்காள்-பெண்களே
 11. படுகாலை-சூரியன் மறையும் காலம்
 12. மடவார்-பெண்கள்
 13. மாதர்-காதல்
 14. தகைய-தகுதி

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>