இசை பிறந்தது சிலம்பிலே-குடியரசுத் தலைவர் மேதகு டாக்டர் ரா.வெங்கட்ராமன்

145வது தியாகராஜா ஆராதனை விழாவில்,அன்றைய குடியரசுத் தலைவர் மேதகு டாக்டர் ரா.வெங்கட்ராமன் சிறப்புரை

silambuisai

This entry was posted in அறிஞர்கள் பார்வையில் சிலப்பதிகாரம் and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>