மதுரைக் காண்டம்-ஊர் சூழ் வரி-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 7)

oklogo

ஊர் சூழ் வரி

 

 

 

7.அரசனைக் காண்பேன்!


ok7

மாயம் கொல்? மற்று என்கொல்? மருட்டியதோர் தெய்வம்கொல்?
போய் எங்கு நாடுகேன்? பொருள் உரையோ இது அன்று;
காய் சினம் தணிந்தன்றிக் கணவனைக் கைகூடேன்; 70
தீ வேந்தன்-தனைக் கண்டு, இத் திறம் கேட்பல் யான்’ என்றாள்-

என்றாள் எழுந்தாள்; இடர் உற்ற தீக் கனா
நின்றாள் நினைந்தாள், நெடுங் கயல் கண் நீர் சோர;
நின்றாள் நினைந்தாள் நெடுங்கயல் கண் நீர் துடையாச்
சென்றாள், அரசன் செழுங் கோயில் வாயில் முன். 75

“இப்படி என் கணவன் எழுந்து என்னிடம் பேசியது மாயமா ?வேறு என்ன?இல்லை என்னை மயக்கிய ஒரு தெய்வமா?இனி எங்கே சென்று நான் என் கணவனைத் தேடுவேன்? பொருளுடைய பேச்சும் இது இல்லை !கொத்திகின்ற கோபம் தீராமல் என் கணவனுடன் சேர மாட்டேன். தீமை செய்த அரசனைக் கண்டு,இந்தக் கொலை பாதகத்துக்குரிய காரணம் என்ன என்று கேட்பேன்”,என்றாள்.

இப்படிக் கூறியவள்,அவன் அரண்மனைக்குப் போவதற்கு எழுந்தாள்.எழுந்து நின்றவள்,தான் முன்பு தன் ஊரில் கண்ட கெட்டக் கனவை நினைத்து பார்த்த போது ,கயல் போன்ற அவள் கண்களில் நீர் வழிந்தது.பின்பு,அரசனை காண வேண்டும் என்பது அவள் நினைவுக்கு வந்தது.உடனே எழுந்து,கண்ணீரைத் துடைத்துவிட்டு,பாண்டியனின் வளமான அரண்மனை வாசலை அடைந்தாள்.

குறிப்பு

  1. மருட்டி-மயக்கம் தருவது
  2. நாடுகேன்-நாடுவேன்
  3. காய்சினம்-சுடுகின்ற கோபம்
  4. திறம்-திறன்
  5. கேட்பல்-கேட்பேன்
  6. இடர்-துன்பம்
  7. கோயில்-தலைவனின் இல்லம்,அரண்மனை

ஊர் சூழ் வரி முடிந்தது

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>