வஞ்சிக் காண்டம்- குன்றக் குரவை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 4)

kklogoகுன்றக் குரவை

4.அருவியில் நீராடுவோம்

KUNDRA4

ஆங்கொன்று காணாய் அணியிழாய் ஈங்கிதுகாண்
அஞ்சனப் பூழி,யரிதாரத் தின்னிடியல்,
சிந்துரச் சுண்ணஞ் செறியத் தூய்த் தேங்கமழ்ந்து,
இந்திர வில்லின் எழில்கொண் டிழுமென்று
வந்தீங் கிழியு மலையருவி யாடுதுமே; 2

ஆடுதுமே தோழி! யாடுதுமே தோழி!
அஞ்சலோம் பென்று நலனுண்டு நல்காதான்
மஞ்சுசூழ் சோலை மலையருவி ஆடுதுமே !3

‘அழகிய ஆபரணங்கள் அணிந்தவளே!அந்த இடத்தில் ஒன்றை பார்!இந்த இடத்திலும் ஒன்றை பார்!கரிய மையின் நிறமுடைய புழுதியும்,காட்சிக்கு இனிய துகளும்,சிவப்புச் சுண்ணம் பொடியையும் எல்லா இடங்களிலும் நிறைவாகத் தூவு.தேனின் நறுமணத்தைப் பெற்று,இந்திரவில் எனும் வானவிலின் அழகையும் தன்னுள் கொண்ட ‘இழும்’ என்ற ஓசையோடு விழுகின்ற இங்கே காணப்படும் மலை அருவியில் நீராடலாம் வா!,என்று தலைவி அழைத்தாள்.

அதைக் கேட்ட தோழி,

‘ஆடுவோம் தோழி !நீராடுவோம் தோழி!அஞ்ச வேண்டாம்,நான் சொல்வதைக் கேள் என்று நம்மிடம் பொய் சொல்லி,இன்பமாக இருந்து விட்டு.இப்போது, நம்மை அறவே மறந்தவனாக,நமக்கு இன்பம் தராமல் மறந்தும் போனான்,நம் காதலன் !அவனுடைய மேகம் சூழ்கின்ற சோலைகள் உடைய,மலையிலிருந்து விழும் அருவியில் நாமும் சென்று நீராடுவோம்.தோழிகளே வாருங்கள்’,என்று அழைத்தாள்.

குறிப்பு

 1. அணி-மிக்க அழகு
 2. இழாய்-அணிகலன் அணித்தவளே (இழை-அணிகலன்)
 3. அஞ்சனம்-மை
 4. பூழி-புழுதி
 5. இன்-இனிய
 6. இடியல்-சுண்ணப் பொடி,துகள்,மாவு
 7. சிந்துரம்-சிவப்பு
 8. தூய்-தூவு
 9. தேம்-மணம்
 10. எழில்-அழகு
 11. இழியும்-வீழ்கின்ற (இழிதல்-விழுதல்)
 12. மஞ்சு-மேகம்

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-வஞ்சிக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>