தெய்வக் கண்ணகிக்கு சிலைக்குக் கல்லெடுக்க சேர மன்னன் வடபுல யாத்திரை!-1 (சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி-09\01\1977)

தெய்வக் கண்ணகிக்கு சிலைக்குக் கல்லெடுக்க சேர மன்னன் வடபுல யாத்திரை! மரபு.கடலின் நடுவே விளங்கிய கடம்பினை வெட்டி யெறிந்து தன் ஆற்றவை புலப்படுத்தியவன் சேர மன்னன்.இது பற்றி விவரமாக அறிந்து கொள்ள தமிழிலுள்ள இலக்கியம் எதுவும் நமக்கு கைகொடுக்கவில்லை ஆயினும்,இது கற்பனை செய்தியாக இருக்க முடியாது.வரலாற்று நிகழ்ச்சி என்றே நம்பலாம்.வேறெந்த கவிஞரையும் விடவும்,சேர மன்னன் கடம்பினை … தொடர்ந்து வாசிக்க

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

புகார்க் காண்டம் -கானல் வரி-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 1)

கானல் வரி *********************************************** கானல் வரி என்பது கடற்கரைச் சூழலில் பாடப்படும் இசைப்பாடல்களாகும்.கடற்கரை வந்த கோவலனும்,மாதவியும் யாழிசையுடன் சேர்த்து கானல்வரிப் பாடல்களைப் பாடுகின்றனர்.இறுதியில்,கோவலன் மனம் மாறி,மாதவியை விட்டு பிரிகிறான் 1.கட்டுரை (வசந்தமாலையிடம் இருந்த யாழை,மாதவி தொழுது வாங்கி,சரி செய்து,கோவலனிடம் நீட்டினாள்.) சித்திரப் படத்துள்புக்குச் செழுங்கோட்டின் மலர்புனைந்து மைத்தடங்கண் மணமகளிர் கோலம்போல் வனப்புஎய்திப் பத்தரும் கோடும் ஆணியும் … தொடர்ந்து வாசிக்க

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

புகார்க் காண்டம் -கடல் ஆடு காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 6)

8.மக்களின் களிப்பு (மரக்கலம் நிற்கும் துறைமுகத்தில் மக்களின் ஆராவாரம்.) நிரைநிரை எடுத்த புரைதீர் காட்சிய மலைப்பல் தாரமும்,கடல்பல் தாரமும், வளம்தலை மயங்கிய துளங்குகல-இருக்கை- அரசுஇளங் குமரரும்,உரிமைச் சுற்றமும்- 155 பரத குமரரும்,பல்வேறு ஆயமும், ஆடுகள மகளிரும்,பாடுகள மகளிரும், தோடுகொள் மருங்கின் சூழ்தரல் எழினியும்- விண்பொரு பெரும்புகழ்க் கரிகால் வளவன் தண்பதம் கொள்ளும் தலைநாள் போல, 160 … தொடர்ந்து வாசிக்க

Tagged , , | உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்