சிலம்பில் ஈடுபட்டதெப்படி:2-சிலம்புச் செல்வர் பத்மஸ்ரீ டாக்டர் ம.பொ.சிவஞானம்

அண்ணாமலை பல்கலைக் கழகத்தில்: அதன்பின், இளங்கோவின் சிலப்பதிகாரக் கதையை படித்தவர்களிடையிலும் பாமரர்களிடையிலும் பரப்பும் பிரசாரப் பணியை மேற்கொள்ள வேண்டுமென்ற ஆவலும் எனக்குப் பிறந்தது. எனது நினைவிலுள்ளபடி எனது முதல் பேச்சு அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகத்தில் தான் அமைந்தது. அப்போது பன்மொழிப் புலவர் தெ.பொ. மீனாட்சிசுந்தரனார் அந்தப் பல்கலைக் கழகத்தின் தமிழ்த்துறைத் தலைவராக இருந்தார். அவரால் அழைக்கப்பட்டுத்தான் … தொடர்ந்து வாசிக்க

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

இரண்டாம் ஆண்டு சிலப்பதிகார விழா – நீதியரசர் திரு ராமசுப்ரமணியன்

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

இரண்டாம் ஆண்டு சிலப்பதிகார விழா – டாக்டர் திரு அவ்வை நடராஐன்

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்