சாத்தனார் கண்ட மாதவி – சிலம்புச் செல்வர் பத்மஸ்ரீ டாக்டர் ம.பொ.சி.

வழக்கம்போலப் பூம்புகாரில் இந்திர விழா நடை பெறுகின்றது. முன்பெல்லாம் இந்திர விழாவிலே,ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கூடியுள்ள அவையிலே மாதவி நல்லாள் நாட்டியமாடுவாள். அவளுக்கு ஒரு மகள் பிறந்து, ‘மணிமேகலை’ எனப் பெயர் தாங்கிய அந்தக் கட்டிளங்கன்னி நடனக்கலை பயின்று ஆடத் தொடங்கிய பின்னர், மாதவி நாட்டியத் தொழிலிலிருந்து விலகிவிட்டாள். அத்துறையில்தான் பெற்றிருந்த எல்லையற்ற செல்வாக்கை தன் மகள் … தொடர்ந்து வாசிக்க

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

கண்ணகியின் முடிவு ! – சிலம்புச் செல்வர் பத்மஸ்ரீ டாக்டர் ம.பொ.சி.

கோவலன், கண்ணகியைக் கைப்பிடித்து மதுரை நகருக்குள் நுழைந்தபின் அங்கு மாதரி என்னும் ஆயர்குலப் பெண்ணிடம் அவளை அடைக்கலம் தந்து,சிலம்பு விற்கச் செல்கின்றான். சென்றவிடத்தில்,அரசியின் சிலம்பைக் கவர்ந்த அரண்மனைப் பொற் கொல்லன் ஒருவன் எதிர்ப்பட, அவனிடம் தான் கொண்டு சென்ற கண்ணகியின் காற்சிலம்பைக் காட்டி,விற்றுத் தருமாறு கேட்கின்றான். பொற்கொல்லன் தன்னுடைய களவை மறைக்க கோவலனைக் கள்வனாக்கி, மதுரை … தொடர்ந்து வாசிக்க

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

மாதவியின் மனமாற்றம்! – – சிலம்புச் செல்வர் பத்மஸ்ரீ டாக்டர் ம.பொ.சி.

மாதவி தன் காதலனுக்கு எழுதிய கடிதத்தை அடித்தல் திருத்தல் இன்றி அப்படியே கோவலன் தன் தந்தைக்கு அனுப்பிவைத்த நிகழ்ச்சியானது, அவன் விஷயத்தில் மாதவி அடைந்த மனமாற்றத்தைக் குறிப்பதாகும்.மாதவியின் கடிதம், “அடிகள் முன்னர் யானடி வீழ்ந்தேன்” என்று துவங்குகின்றது. இறுதியில்,“பொய்தீர் காட்சிப் புரையோய் போற்றி” என்று முடிகின்றது. ‘அடிகள்’ என்ற சொல் உயர்ந்தோரைக் குறிப்பதாகும். நடனக் கணிகை … தொடர்ந்து வாசிக்க

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்