கண்ணகியின் பாதையில்- தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி

தந்தி தொலைக்காட்சியில் யாத்ரிகன் ‘கண்ணகியின் பாதையில்’ என்னும் நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. இதில் கண்ணகி கடந்து சென்ற பாதை பற்றிய வருணனை இடம் பெறுகிறது. நேரலை ஞாயிறு: 18.30 மறு ஒளிபரப்பு ஞாயிறு: 0.30, 23.00 திங்கள்: 1.30 சனி: 14.30

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

மாதவியின் நாட்டிய அரங்கேற்றம் – சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி

பூம்புகார்க் கலைச்செல்வி மாதவி வாழ்ந்த காலத்தில் கலை கலைக்காக பயன்படுத்தப் பெற்றது.அதே நேரத்தில்,எளிய பொதுமக்களுக்காகவும் பயன்பட்டது. அதனாற்றான், நாட்டியக் கலையை ‘வேத்தியல் – பொதுவியல்’ என இருவகைப்படுத்தினர்.மாதவி, சோழ மன்னன் முன்பு வேத்தியலுக்கே முதன்மை தந்து ஆடினாள்.அரசவையில், வழக்கமாக அமரும் உரிமை பெற்ற ஐம்பெருங் குழுவினரும் அரசவைப் புலவர்களும் அவரவர்க்குரிய இடங்களில் அமர்ந்தனர் மற்றும்,மாதவியின் நடன … தொடர்ந்து வாசிக்க

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

வேத்தியல் & பொதுவியல் – சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி

நாட்டியக் கலையை இருவகைப்படுத்தினர் முன்னோர். அவை, ‘வேத்தியல் – பொதுவியல்’ என்பனவாம். வேந்தர் முன்னே அரசவையில் ஆடுவது வேத்தியல்.பொதுமக்கள் முன்னே ஆடுவது பொதுவியல்.இந்நாளில் சிலர், ‘கலை கலைக்காகவே’ என்கின்றனர். அன்னார் கலையின் உயர்தரத்தைக் காப்பதாகச் சொல்லிக்கொண்டு பொதுமக்களைப் புறக்கணிக்கின்றனர்.மற்றுஞ் சிலர், பொதுமக்களை ரசிக்க வைப்பதாகச் சொல்லிக் கொண்டு, கலையின் தரத்தைக் குறைத்து விடுகின்றனர். முரண்பாடுடைய இந்த … தொடர்ந்து வாசிக்க

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்