மதுரைக் காண்டம்-ஆய்ச்சியர் குரவை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 1)

ஆய்ச்சியர் குரவை     1.பள்ளியெழுச்சி முரசு  கயல் எழுதிய இமய நெற்றியின் அயல் எழுதிய புலியும் வில்லும் நாவல் அம் தண் பொழில் மன்னர் ஏவல் கேட்ப,பார் அரசு ஆண்ட மாலை வெண்குடைப் பாண்டியன் கோயிலில் காலை முரசம் கனை குரல் இயம்பும்; ஆகலின், நெய்ம் முறை நமக்கு இன்று ஆம்’ என்று, ஐயை … தொடர்ந்து வாசிக்க

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

மதுரைக் காண்டம்-கொலைக்களக் காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 18)

கொலைக்களக் காதை     18.கோவலன் இறந்தான் கல்லாக் களிமக னொருவன் கையில் வெள்வாள் எறிந்தனன் விலங்கூ டறுத்தது புண்ணுமிழ் குருதி பொழிந்துடன் பரப்ப மண்ணக மடந்தை வான்றுயர் கூரக் 215 காவலன் செங்கோல் வளைஇய வீழ்ந்தனன் கோவலன் பண்டை ஊழ்வினை உருத்தென். காவல் காக்கும் இளைஞன் கூறியதைக் கேட்ட கல்வியறிவில்லாத கள் உண்ணும் காவலன் … தொடர்ந்து வாசிக்க

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

சிலப்பதிகாரத்தில் ஏறுதழுவுதல் ( ஜல்லிக்கட்டு ) Yeru thazhuvuthal ( jallikattu) in Silappathikaram

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்