தெய்வக் கண்ணகிக்கு சிலைக்குக் கல்லெடுக்க சேர மன்னன் வடபுல யாத்திரை!-3(சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி- (23\01\1977)

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

தெய்வக் கண்ணகிக்கு சிலைக்குக் கல்லெடுக்க சேர மன்னன் வடபுல யாத்திரை!-2(சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி- (16\01\1977)

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

தலைநகர் சென்னையை மீட்ட சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி அவர்களுக்கு சென்னையில் மணிமண்டபம்- மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் டாக்டர் ஜெ. ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு ம.பொ.சி மாதவி பாஸ்கரன் வேண்டுகோள்

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்