தெய்வக் கண்ணகிக்கு சிலைக்குக் கல்லெடுக்க சேர மன்னன் வடபுல யாத்திரை!-2(சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி- (16\01\1977)

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

தலைநகர் சென்னையை மீட்ட சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி அவர்களுக்கு சென்னையில் மணிமண்டபம்- மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் டாக்டர் ஜெ. ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு ம.பொ.சி மாதவி பாஸ்கரன் வேண்டுகோள்

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

தெய்வக் கண்ணகிக்கு சிலைக்குக் கல்லெடுக்க சேர மன்னன் வடபுல யாத்திரை!-1 (சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி-09\01\1977)

தெய்வக் கண்ணகிக்கு சிலைக்குக் கல்லெடுக்க சேர மன்னன் வடபுல யாத்திரை! மரபு.கடலின் நடுவே விளங்கிய கடம்பினை வெட்டி யெறிந்து தன் ஆற்றவை புலப்படுத்தியவன் சேர மன்னன்.இது பற்றி விவரமாக அறிந்து கொள்ள தமிழிலுள்ள இலக்கியம் எதுவும் நமக்கு கைகொடுக்கவில்லை ஆயினும்,இது கற்பனை செய்தியாக இருக்க முடியாது.வரலாற்று நிகழ்ச்சி என்றே நம்பலாம்.வேறெந்த கவிஞரையும் விடவும்,சேர மன்னன் கடம்பினை … தொடர்ந்து வாசிக்க

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்