மதுரைக் காண்டம்-அழற்படு காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 1)

apklogoஅழற்படு காதை

1.யாரும் உணரவில்லைAPK1

ஏவல் தெய்வத் தெரிமுகம் திறந்தது
காவல் தெய்வங் கடைமுகம் அடைத்தன

அரைசர் பெருமான்,அடுபோர்ச் செழியன்
வளைகோல் இழுக்கத் துயிராணி கொடுத்தாங்கு
இருநில மடந்தைக்குச் செங்கோல் காட்டப்
புரைதீர் கற்பின் தேவி- தன்னுடன்
அரைசு கட்டிலில் துஞ்சியது அறியாது

கண்ணகியின் கட்டளையை ஏற்று,தீக்கடவுளின் எரிமுகம் திறந்தது.நகரெங்கும் நெருப்புச் சுட்டெரிக்கத் தொடங்கியது.காவல் தெய்வங்கள் தங்கள் பணியைச் செய்யாமல்,தங்கள் கோயில் கதவை அடைத்துக் கொண்டு உள்ளே இருந்து விட்டன.

அரசர்க்கெல்லாம் தலைவன்,பகைவரைப் போரில் வெல்லும் பாண்டிய மன்னன் நெடுஞ்செழியன்!அவன்,தன் தவறால் வளைந்த செங்கோலைத் தன் உயிர் கொடுத்து நிமிர்த்தினான்.பெரிய நிலமகளுக்குத் தன் செங்கோல் நலம் காட்ட,கற்பில் சிறந்த தன் மனைவியோடு மன்னன் அரியணையிலேயே இறந்தான்.அதை அறிந்த கோப்பெருந்தேவி,குற்றமற்ற கற்பு உடையவள் என்பதால்,அவனுடன் அவளும் இறந்தாள்.இந்த செய்தியை யாரும் உணரவில்லை!

குறிப்பு

 1. ஏவல்-வேலை,கட்டளை,ஆணை
 2. கடைமுகம்-வாசல் கதவு
 3. அரைசர்-மன்னன்
 4. பெருமான்-தலைவன்
 5. அடு-வெல்
 6. செழியன்-நெடுஞ்செழியன்
 7. வளைகோல்-வளைந்த செங்கோல்
 8. இழுக்கம்-தவறு
 9. ஆணி-ஆதாரம்
 10. நிலமடந்தை-நிலமகள்,பூமா தேவி (மடந்தை-பெண்)
 11. புரைதீர்-குற்றம் தீர்ந்த,குற்றமற்ற (புரை-குற்றம் )
 12. அரைசு-அரசு
 13. துஞ்சிய-உறங்கிய

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>