வீரக் கண்ணகி – சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

வீடு பேறு உணர்த்தும் மணிமேகலை – வாசுகி கண்ணப்பன் எம்.ஏ.,எம்.பில்.

தோற்றுவாய்; தமிழுக்குப் பெருமை சேர்க்கும் பல்வகையான இலக்கிய நூல்களில் ஐம்பெரும் காப்பியங்களும் பெரிதும் போற்றத்தக்கதாகும். ஐம்பெருங்காப்பியங்களில் ஒன்றான மணிமேகலை சீத்தலைச் சாத்தனாரால் படைக்கப்பட்டது. பெளத்த மதத்தின் முதல் பெரும் காப்பியமாக போற்றப்படுவது. தலைசிறந்த காப்பியமான சிலப்பதிகாரத்துடன் இணைந்த காப்பியமாகும். அதனால் இது இரட்டைக் காப்பியத்தில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. மிக முக்கியமாக, உலகிலேயே மிகக் கொடுமையான பசிப்பிணியைத் … தொடர்ந்து வாசிக்க

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

மாதவி ஒரு பார்வை

பொன்னின் மணியோ புகழ்விட்ட நெஞ்சோ கண்ணின் மணியென கார் சூழ் உலகில் மென்மை வடித்த மேன்மை வடிவினாள் பொய்மை நிறை உலகின் பொதுமகள் வாய்மொழி செம்மை வாழ்விலும் கோவலன் சேய்க்கு மொழி செப்பிய சீர் மிகு சிறப்பினள் அன்னைக்கு அன்னை முன்னை பெருமகள் பின்னைக்கு ஒருவர் இற்றைக்கும் இலரே மணிமேகலையின் மாசறு தாயவள் அணி செய் … தொடர்ந்து வாசிக்க

( 1 ) கருத்துகள்