சிலப்பதிகாரம் ஒரு தடய ஆய்வியல் – அறம் – காப்பியம் – பேரா. மரு. ஜே.ஜி. கண்ணப்பன்

தமிழ்நாடு படைத்த “சிந்தையள்ளும் சிலப்பதிகாரம் என்ற ஓர் மணியாரம்’’ என்று முண்டாசுக் கவிஞர் பாரதியார் புகழ்ந்து கூறியுள்ளார். இளங்கோ அடிகள் அவர்களால் பாடப்பெற்றது சிலப்பதிகாரம் என்ற நல்காப்பியம். சிலப்பதிகாரத்தில் “அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறம் கூற்றாவதாகவும்’’, “உரைசால் பத்தினியை உயர்ந்தோர் ஏத்துவதும்’’, “ஊழ்வினை உருத்து வந்து ஊட்டுவதையும்’’ மூன்று கருப்பொருளாகக் கொண்டதாகத் தமிழறிஞர்கள் கூறுகின்றார்கள். இவை உண்மையே. … தொடர்ந்து வாசிக்க

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

ம.பொ.சி -18 ஆம் ஆண்டு நினைவு விழா/முதலாம் ஆண்டு சிலப்பதிகார விழா – படங்கள்

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

ம.பொ.சி -18 ஆம் ஆண்டு நினைவு விழா/முதலாம் ஆண்டு சிலப்பதிகார விழா – நன்றி – Trinity Mirror 06/10/2013

நன்றி – Trinity Mirror 06/10/2013

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்